เค ล็ดไม่ลับ การกดยื ม เงิ นผ่ าน App KBank

เป็นอีกหนึ่งสินเชื่ อดีๆที่มีหล ายคนให้ความสนใจและเข้ ามาแสดงความเห็นเป็นจำนวนมาก

สำหรับสินเชื่ อของธนาค ารกสิกรไทย เ พราะตอนนี้ ได้ออกมาปล่อยกู้ โดยไม่ต้องมีสลิ ปเ งินเดือน ก็สามารถกู้ได้

เรียกว่าตอนนี้มีหล ายธนาค ารที่มีบริการยืมเ งินผ่ านแอพพลิเคชั่ น

ซึ่งล่ าสุด ธนาค ารไทยกสิกรไทย ปล่อยกู้ไม่ต้องมีสลิปเ งินเดือน ก็กู้ได้ เราได้นำขั้นตอนมาฝากกันด้วยจ้ า

ณ ตอนนี้ถือได้ว่าเป็นกระแ สที่ดังมากในโลกโซเชี ยวเป็นอย่ ามาก นั่นก็คือการป ล่อยกู้ของ ธนาค ารกสิกรไทย

โดยประชาช นจะสามารถขอยืมเ งินโดยผ่ านตัว App KBank ถ้าหามีบัญชีของธนาค ารกสิกรอยู่แล้วนั้น

ทางเจ้าหน้าจะสามารถดำเนินการได้ทันที หรือถ้าหากไม่มีบัญชีของทางธนาค าร

ก็สามารถเ ปิดบัญชีได้โดยง่ายผ่ านทางช่องทางออนไลน์ได้

ขึ้นตอนการกดยื้มเ งินผ่ าน App KBank ( สินเชื่ อเ งินด่วน )

ขั้นตอนที่ 1 ทำการ ด าวโหลด แอพของธนาค าร กสิกรไทย

ขั้นตอนที่ 2 ทำการเข้ าสู่ระบบ ของแอพธนาค าร

ขั้นตอนที่ 3 ให้กดไปที่ เมนูสินเ ชื่อ – เ งินกู้พร้อมใช้ – สำรองย ามฉุ กเ ฉิน

ขั้นตอนที่ 4 ทางแอพจะแสดงสิ่งที่หน้าสนใจ ให้กดที่ ต้องปุ่มนี้

ขั้นตอนที่ 5 ทางแอพจะแสดงสิ่งที่หน้าสนใจ ให้กดที่ ต้องปุ่มนี้

เรียกว่ าเป็นอีกหนึ่งแอพธนาค ารที่ออกมาเ ปิดบริการให้ยืมเ งินแล้วจ้า

ขอบคุณข้อมูล phurlenlen