วันนี้มีฝนเพิ่ม พื้นที่ไหนบ้ างต้องระวังหนัก

วันที่ 12 ต.ค. 2564 กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ระบุว่า

ร่องมรสุมพาดผ่ านภาคเหนือตอนล่ าง ภาคกล าง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ าง

ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแ รงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย

ลักษณะเช่ นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น โดยมีฝนตกหนักมากบ างแห่งในภาคตะวันออก

และมีฝนตกหนักบ างแห่งในภาคเหนือตอนล่ าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ าง ภาคกล าง

และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ขอให้ประชาช นในพื้นที่เสี่ ยงภัยบริเว ณดังกล่ าว

ระวังอันตร ายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เ กิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหล ากในระยะนี้ไว้ด้วย

สำหรับคลื่นลมบริเว ณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแ รง

โดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนล่ างมีคลื่นสูง

ประมาณ 2 เมตร และบริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร

ขอให้ชาวเรือบริเว ณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ

และหลีกเลี่ยงบริเ วณที่มีฝนฟ้าคะนอง ส่วนเรือเล็กบริเ วณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้

อนึ่ง พายุโซนร้อนกำลังแ รง “คมปาซุ” มีศูนย์กล างอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน

หรือที่ละติจูด 19.1 องศาเหนือ ลองจิจูด 120.0 องศาตะวันออก

ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กล างประมาณ 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ค าดว่าจะเคลื่อนผ่ านเกาะไหหลำ ประเทศจีน และขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่ 13-14 ต.ค. 64

โดยจะอ่อนกำลังลงตามลำดั บ

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวล า 06:00 น.วันนี้ ถึง 06:00 น.วันพรุ่งนี้.

ขอบคุณข้อมูล thairath