โซเชียลเดือด หลังนายกประกาศ

เมื่อวันที่ 11 กันย ายน 2564 ที่ผ่ านมา ทางด้านของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรั ฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกล าโหม แถลงผ่ านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

ยืนยัน “เปิ ดรับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศ โดยไม่ต้องกักตัว” ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

เฉพาะน้องท่องเที่ยวที่มีความเสี่ ยงต่ำ พร้อมผ่อนคล ายมาตรการอื่นๆ

อาทิเช่ น พิจารณาให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้ านอาหาร

จากการแถลงการณ์ที่ย าวกว่า 15 นาที ทางด้านของผู้ใช้tiktok benz_khomkor

ได้ออกมาสรุปหลังจากแถลงเปิ ดประเทศแบบสั้นๆ รวบรัด กระชับ และได้ใจความ

เหลือเพียง 15 วินาที สามารถสรุปง่ายๆได้ 3 ข้อสั้นๆดังนี้

1. สิ้นปีนี้ สามารถจัดงานเลี้ยงปีให ม่ได้

2. 1 พ.ย. 64 เตรียมเปิ ดประเทศรับนักท่องเทียว โดยไม่ต้องกักตัว เฉพาะประเทศที่มีความเสี่ ยงต่ำเท่านั้น

3. สายเที่ยวผับ สายกินดื่มเตรียมเฮ เพราะวันที่ 1 ธ.ค. 64 นี้ ผับทั่วประเทศเ ปิดบริการได้แล้ว พร้อมกินดื่มได้อย่ างเต็มที่

ส่วนประเทศของวั คซีน ที่ในแถลงการณ์เผยว่านำเข้าได้ตามเป้า มันคือซิโนแวค

อนจะทิ้งท้ายถามถึงวัคซี นโมเดอร์นา เมื่อไรจะได้??

ทั้งนี้หลังจากการแถลงของท่านนายกเมื่อคืนที่ผ่ านมานั้น ทางฝั่งของโลกโซเชียลได้เกิ ดกระแสตีกลับอย่ างมาก

กับประเด็นของการเปิ ดประเทศ ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ทำให้#เปิ ดประเทศ และ#ประยุทธ์

ติดเทรนทวิตเตอร์ประเทศไทย นับตั้งแต่หลังจากแถลง จนถึงเมื่อช่วงเช้าที่ผ่ านมา

ทางด้านความคิดเห็นของชาวเน็ต ต่างตั้งคำถามว่า เร าพร้อมเ ปิดประเทศหรือยังบ้ างก็บอกว่าตนยังไม่ได้รับวั คซี นเลย

การเปิ ดประเทศจะเป็นการฆ่ากันหรือไม่บ้ างก็คิดว่ารอให้ประเทศกลับมาใช้ชีวิตปกติก่อนค่อยรับนักท่องเที่ยวจะดีไหม

และซึ่งถูกโยงไปถึงประเด็นของการเปิ ดเทอม ว่าให้สามารถเปิ ดเรียนให้ได้ก่อน

.

สามารถติดตามข่าวส าร และ อัปเดทสถานการ์ CV ได้ที่ เว็บไซต์ Bright Today หรือ Facebook Bright TV

ขอบคุณข้อมูล