มาแน่ เตือนระวัง พายุโซนร้อน คมปาซุ

เมื่อวันที่ 13 ต.ค.64 กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า

ร่องมรสุมพาดผ่ านภาคกล างตอนล่ าง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอน าง

เข้าสู่พายุโซนร้อนกำลังแ รง “คมปาซุ” บริเว ณทะเลจีนใต้ตอนบน

ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแ รงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย

ลักษณะเช่ นนี้ทำให้มีฝนตกหนักมากบ างแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

และภาคตะวันออก และมีฝนตกหนักบ างแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ าง ภาคกล าง

และภาคใต้ ขอให้ประชาช นในพื้นที่เสี่ ยงภัยบริเ วณดังกล่ าว ระวังอันตร ายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม

ซึ่งอาจทำให้เ กิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหล ากในระยะนี้ไว้ด้วย

สำหรับคลื่นลมบริเ วณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแ รง

โดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนล่ างมีคลื่นสูง

ประมาณ 2 เมตร และบริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร

ขอให้ชาวเรือบริเว ณทะเลอันดามันและอ่าวไทย เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ

และหลีกเลี่ยงบริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนอง ส่วนเรือเล็กบริเว ณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน ควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้

อนึ่ง พายุโซนร้อนกำลังแ รง “คมปาซุ” มีศูนย์กล างอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน

ค าดว่าจะเคลื่อนผ่ านเกาะไหหลำ ประเทศจีน และขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบน

ในช่วงวันที่ 13-14 ต.ค.นี้ และจะอ่อนกำลังลงตามลำดั บ

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในช่วงของฤดูฝนการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันมีน้อย

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวล า 06:00 น.วันนี้ ถึง 06:00 น.วันพรุ่งนี้

.

ขอบคุณข้อมูล thairath