วันนี้มาหนักแน่ 35จังหวัดระวังหนักกว่าที่อื่น

เมื่อวันที่ 14 ต.ค.64 กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า

ร่องมรสุมพาดผ่ านภาคเหนือตอนล่ าง ภาคกล าง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เข้าสู่พายุโซนร้อน “คมปาซุ” บริเว ณอ่าวตังเกี๋ย ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแร ง

พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ลักษณะเช่ นนี้ทำให้มีฝนตกหนักมากบ างแห่ง

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคตะวันออก ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ าง

ภาคกล าง และภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนตกหนักบ างแห่งเช่ นกัน ขอให้ประชาช นในพื้นที่เสี่ ยงภัยบริเ วณดังกล่ าว

ระวังอันตร ายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิ ดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหล ากในระยะนี้ไว้ด้วย

สำหรับคลื่นลมบริเ วณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแร ง โดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน

มีคลื่นสูง 2-3 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนล่ างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร และบริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร

ขอให้ชาวเรือบริเ วณทะเลอันดามันและอ่าวไทย เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ

และหลีกเลี่ ยงบริเ วณที่มีฝนฟ้าคะนอง ส่วนเรือเล็กบริเ วณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน

ควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 16 ต.ค.นี้

อนึ่ง พายุโซนร้อน “คมปาซุ” บริเว ณ อ่าวตังเกี๋ย มีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ 230 กิโลเมตร

ทางตะวันออกของเมืองวิญ ประเทศเวียดนาม ค าดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเว ณประเทศเวียดนามตอนบนในวันนี้ (14 ต.ค.)

และจะอ่อนกำลังลงตามลำดั บ

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในช่วงของฤดูฝนการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันมีน้อย

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวล า 06:00 น.วันนี้ ถึง 06:00 น.วันพรุ่งนี้

.

ขอบคุณข้อมูล thairath