ร าศีที่จะได้เจอแฟน ส่งท้ ายปีเก่า

ช่วงเดือนที่ผ่ านมา หล ายท่านต้องพบกับปัญหาที่น่าหนักใจในเรื่องความรักและความสั มพันธ์ ในคนที่มีคู่แล้วบ้ างก็เวล าว่างไม่ตรงกัน

บ างร ายก็มีเรื่องทะเล าะกันบ่อยครั้ง ส่วนคนโสดทั้งหล าย ก็อย ากได้ใครสักคนเข้ ามา เรามาดูกันว่า ร าศีใด

จะได้เจอแฟนใหม่ ส่งท้ ายปีเก่า

สำหรับ ร าศีที่จะได้เจอแฟนใหม่ ส่งท้ ายปีเก่า ได้แก่ ชาวร าศีมีน ร าศีพิจิก ร าศีมังกร และ ร าศีพฤษภ

ด้วยผลของด าวศุกร์ ซึ่งเป็นด าวที่ให้คุณด้ านความรัก และความสัม พันธ์ที่ดี โคจรอยู่ในร าศีพิจิก

ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาค ม 2563 เป็นต้นไป จึงส่งผลดีให้ความรักความสั มพันธ์ ของท่านที่เ กิดในร าศีดังกล่ าว

ถือว่าเป็นช่วงเวล าที่ดี โดยเฉพาะท่านที่มีปัญหาเรื่องความสัม พันธ์กับคนรักมาก่อนหน้านี้ อยู่ในช่วงที่กำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเลิ กคบ

หรือไปต่อ ก็จะมีบ างอย่ างเข้ ามาทำให้ท่านตัดสินใจได้เด็ดข าดมากขึ้น หรือมีคนที่ดีกว่าเข้ ามา

ทำให้ท่านต้องกลับมานั่งคิดทบทวนอีกครั้งหนึ่ง แต่ก็มีแนวโน้มที่จะได้คบหากับคนใหม่

อย่ างไรก็ตาม ต้องดูจากพื้นด วงเดิ มด้วยว่า มีด าวเสาร์ หรือด าวมฤตยู สัมพันธ์ถึงด าวศุกร์ ในร าศีพิจิก หรือไม่

หากด วงของท่านอยู่ในเกณฑ์ดังกล่ าว ก็ต้องระวังว่า จะเจอคนที่โสดไม่จริง หรือคนรักเก่าที่ข าดการติดต่อไปแบบทิ้งช่วงนาน

จะติดต่อกลับมาแทนนะคะ

ขอบคุณข้อมูล today.line.me