สวนสั ตว์เ ปิดเข าเขียว เผยเบื้ องหลังแปรงฟันให้ แ ม่มะลิ

สวนสัตว์เ ปิดเข าเขียว – เมื่อวันที่ 13 พ.ย. ที่สวนสัตว์เ ปิดเข าเขียว นายอนุพงษ์ อนนท์

ผู้ช่วยผู้อํานวยการสวนสั ตว์ เ ปิดเข าเขียว รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการสวนสัตว์เ ปิดเข าเขียว

ได้เผยให้ชม ภารกิจการทําความสะอาด ฟั น และตรวจสุขภาพช่องป ากของ ฮิปโปโปเตมัส “แ ม่มะลิ”

ฮิปโปฯ ที่มีอายุมากถึง 55 ปี ซึ่งเป็นฮิปโปฯ ที่มีอายุมากที่สุดของประเทศไทย

และเป็นแ ม่พันธุ์ของฮิปโปฯ กว่า 14 ตัว โดยแ ม่มะลิเป็นฮิปโปฯที่มีลักษณะนิสัย ไม่ดุร้ ายมากนัก

แสนรู้ และสามารถเข้ ากับคนได้ง่าย จึงทําให้นักท่องเที่ยวมีความชื่นชอบในตัวของแ ม่มะลิเป็นอย่ างมาก

นายสมพงษ์ สวัสดิ์นํา เจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นดูแลแ ม่มะลิมาอย่ างย าวนานมากกว่า 30 ปี

ได้แสดงวิธีการทําความสะอาดฟันให้กับแ ม่มะลิ ก่อนกินอาหารในมื้อเช้ า เจ้าหน้าที่สวนสัตว์

สั่งให้เจ้าฮิปโปฯอ้าป าก และใช้มือตรวจดูช่องป ากของแ ม่มะลิ ก่อนหยิบแป รงสีฟันขนาดยักษ์อันโปรด

ชุบน้ำแล้วเริ่ มทำการแปร งฟันให้กับฮิปโปฯแ ม่มะลิ

เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนแล้ว เจ้าหน้าที่จึงใช้มือตรวจดูช่องป ากอีกรอบ ซึ่งแ ม่มะลิก็ยอมให้ทำทุกขั้นตอน

อย่ างเพลิดเพลินใจ และไม่ทำอันตร ายใด ๆ พร้อมกับให้อาหารสุดโปรด คือ กล้วย มันเทศ แครอท

และข้ าวโพด ใส่ป ากให้กินอย่ างเอร็ดอร่อย โดยการกินอาหารของแ ม่มะลิจะได้รับการดูแลเป็นอย่ างดี

จากนักโภชนาการอาหารเฉพาะทาง ส่งผลให้แ ม่มะลิมีสุขภาพร่ างกายที่แข็งแรง

สำหรับนักท่องเที่ยว ประชาช นและแฟนคลับแ ม่มะลิสามารถรับชมชีวิต

ความเป็นอยู่ของแ ม่มะลิได้ทุกวันในโซนของ Africa Amazing ที่ส่วนแสดงฮิปโปโปเตมัส

สอบถามโทร 038-318444

ข้อมูล khaosod