พายุฝนถล่ มหล ายพื้นที่

กรมอุตุนิยมวิทย า เตือนพายุไซโคลน “อัสนี” อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชัน

แต่ยังส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่อง

ขอให้ประชาช นระวั งอันตร าย และน้ำท่วมฉับพลัน

กรมอุตุนิยมวิทย า ประกาศเตือน ระบุว่า เมื่อเวล า 01.00 น.

ของวันนี้ พายุไซโคลน “อัสนี” บริเวณชายฝั่งประเทศอินเดีย

ตอนกล างได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันแล้ว

และเมื่อเวล า 04.00 น. มีศูนย์กล างอยู่ที่

ละติจูด 16.0 องศาเหนือ ลองจิจูด 81.0 องศาตะวันออก

มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กล างประมาณ 55 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางใต้เล็ก

น้อยอย่ างช้า ๆ ค าดว่าจะอ่อนกำลังลงตามลำดับในระยะต่อไป

โดยพายุนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทย

แต่จะทำให้ลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังปานกล าง

ลักษณะเช่ นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบ างแห่ง

ขอให้ประชาช นระวังอันตร ายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม

ซึ่งอาจทำให้เกิ ดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหล ากได้

สำหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง

โดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

ลักษณะอากาศทั่วไปพย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า

ลมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกล างพัดปกคลุมประเทศไทย

ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน

ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องกับมีฝนตกหนักบ างแห่ง

ขอให้ประชาชนระวังอันตร ายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิ ด

น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหล ากในระยะนี้ไว้ด้วย