รีบซื้ อเก็ บทองขาลงแล้ว

ร าค าทองคำวันนี้ (26 พ.ค. 2565)

ปรับร า ค าลง 150 บ าท

เมื่อเปรียบเทียบกับร าค าปิดวานนี้

โดยร าค าทองรูปพรรณขยับมาอยู่ที่บ าทละ 30,450 บ าท

ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมา คมค้ าทองคำ

หรือ Gold Traders Association

เมื่อ 16.24 น.ที่ผ่ านมา

ทองคำแท่ง 96.5% ในประเทศ

รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 29,850 บ าท

ขายออกที่ร า ค าบ าทละ 29,950 บ าท

ตามประกาศครั้งที่ 5 ประจำวันนี้

ขณะที่ทองรูปพรรณ 96.5%

รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 29,319.44 บ าท

ส่วนร าค าขายออกอยู่ที่ 30,450 บ าท

ขณะที่ร าค าทองคำตล าดโลก (Gold Spot)

อยู่ที่ 1,845.50 เหรียญสหรั ฐ/ออนซ์

สรุปร าค าทองคำ วันที่ 26 พ.ค. 2565

ประกาศครั้งที่ 5

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 29,850 บ าท

• ขายออก บ าทละ 29,950 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 29,319.44 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,450 บ าท

ประกาศครั้งที่ 4

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 29,900 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,000 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 29,364.92 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,500 บ าท

ประกาศครั้งที่ 3

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 29,950 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,050 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 29,410.4 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,550 บ าท

ประกาศครั้งที่ 2

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 30,000 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,100 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 29,455.88 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,600 บ าท

ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 29,950 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,050 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 29,410.4 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,550 บ าท