เผยเทคนิคจัดบ้ านเรี ยกเงิ นทอง

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

5 ทริค จัดบ้ านเรียกทรั พย์ต ามหลักฮวงจุ้ย

เชื่อว่าหล ายๆ คน ก็อย ากจะร่ำรว ยมีเ งินทองใช้กัน

ดังนั้นทุกคนจึงขยันทำงาน เก็บเงิ น เพื่อสร้ างร ากฐานที่ดี

ของครอบครัว แต่ก็ไม่รู้ว่าบ้ านที่เร าอยู่นั้นมีลักษณะดีตรงต าม

หลักฮวงจุ้ยหรือเปล่ า โดยการจัดบ้ านต ามหลักฮวงจุ้ยนั้น

จะเป็นการส่งเสริมในเรื่องของการเงิ นของผู้อยู่อาศัยได้

วันนี้ผมเลยจะมาแนะนำ 5 ทริค ในการจัดที่อยู่อาศัย

ช่วยเสริมด วงเรื่องโ ชคล าภ ให้มีเงิ นทองไหลมาเทมา จะมีวิธีอะไรบ้ างมาดูกันครับ

1 สระน้ำหรือบ่อน้ำเสริมความร่มเย็น

บ้ านเดี่ยวที่มีสระน้ำหรือบ่อน้ำบริเวณหน้าบ้ าน ถือเป็นทำเลดี

ยิ่งถ้าเป็นบ้ านที่ติดแม่น้ำลำคลอง จะยิ่งดีขึ้นไปใหญ่

แต่ถ้าหากเป็นคอนโดหรือบ้ านที่ไม่มีแนะนำให้ตกแต่งบ้ าน

ด้วยน้ำพุหรือน้ำตกให้มีความเคลื่อนไหวของสายน้ำ

เพร าะสายน้ำนอกจากจะช่วยให้ความเย็น ความร่มรื่นให้กับบ้ าน

และช่วยให้เร ารู้สึกสบ ายเวล าที่มองแล้ว

ยังถือว่าเสริมในเรื่องความร่ำร วย ต ามหลักฮวงจุ้ย

เชื่อว่าสายน้ำจะนำพาโ ชคล าภ ความมั่งคั่ง ความเจริญมายังผู้อยู่อาศัยด้วย

2 ประตูหน้าบ้ านเรียกทรั พย์

ประตูหน้าบ้ านนับว่าเป็นต้นทางของความร่ำร วย เพร าะ

ฉะนั้นควรจะต้องเปิ ด-ปิดสะดวก ดูแลให้สวยงามไม่ทรุดโทรม

และควรอยู่ด้านซ้ายมือของบ้ าน จะช่วยส่งเสริมโช คล าภ

และเรียกเงิ นทองเข้ามาอย่ างสม่ำเสมอ นอกจากนี้เมื่อเปิ ด

ประตูเข้ามาไม่ควรจะเจอกับบันได หรือตรงกับประตูหลังบ้ าน

ไม่เช่นนั้นยิ่งทำงานหนัก เงิ นทองก็จะยิ่งรั่วไหล

แต่ถ้าบ้ านไหนที่เมื่อเปิ ดประตูมาแล้วเจอกับบันไดหรือตรงกับ

ประตูหลังบ้ านพ อดี ลองหาฉากกั้นมาวางคั่นไว้ก็ได้

3 ต้นไม้เสริมความรุ่งเรือง

บ้ านที่มีต้นไม้ให้ความร่มเย็นรอบๆ บริเวณบ้ านถือเป็นบ้ าน

ที่มีลักษณะดี เพร าะต้นไม้มีอิทธิพลต่อฮวงจุ้ยของบ้ านด้วย

และถ้าศึกษาเรื่องสี สีเขียวนับว่าเป็นสีที่ส่งเสริมในเรื่องความ

เจริญงอกงาม ดังนั้น บ้ านที่มีต้นไม้รอบๆ บ้ าน

ก็จะได้รับอิทธิพลส่งเสริมให้ความความเจริญรุ่งเรือง

และต้องหมั่นดูแลตัดแต่งต้นไม้ให้สวยงาม อย่ าให้เหี่ยวเฉา

เพร าะจะทำให้โ ชคล าภเสื่อมถอย ทั้งนี้ไม่ควรปลู กต้นไม้

ไว้กล างบ้ าน เพร าะจะทำให้เกิดปัญหาทางด้านการเ งินได้

4 หันหน้าถูกทิศมงคล

ส่วนใหญ่คนไทยมักจะเลือกบ้ านที่หันไปทางทิศตะวันออกหรือ

ทิศเหนือ เพร าะช่วงเวล าเช้าแสงแดดอ่อนๆ

ไม่ทำให้ตัวบ้ านร้อนนัก แต่หากต้องการรับท รัพย์ ควรหันหน้า

บ้ านไปทางทิศใต้จะดีที่สุด เพร าะจะอยู่ในทิศทางลม

ทำให้มีลมพัดเข้ามาในบ้ านตลอดปี ต ามหลักฮวงจุ้ยเชื่อว่าลมจะ

พัดเอาพลังงานดีเข้ามาในบ้ าน ส่งผลให้การค้าเจริญรุ่งเรือง

5 รั้วบ้ านกักเก็บทรั พย์

แ ม้บ้ านเดี่ยวสมัยนี้จะนิยมสร้ างรั้วแบบโปร่งเพื่ออวดความสวยงาม

ของบ้ าน แต่นับว่าเป็นเรื่องที่ผิด เพร าะรั้วบ้ านที่โปร่ง

และเตี้ยจนเกินไป จะทำให้กักเก็บโช คล าภไม่อยู่ แต่หากต้อง

การสร้ าง ให้สร้ างเฉพาะด้านหน้า ส่วนด้านอื่นๆ

อาจจะปลู กต้นไม้บังต า ต ามแนวรั้วเอาไว้ โดยอาจจะเลือกต้นไม้

มงคล เช่น ต้นไผ่ ต้นเข็ม ฯลฯ มาปลู กก็สวยไม่น้อย

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​