ส่องเล ขเด็ ดขันน้ำม นต์ ฮาย อาภาพ ร ไปทำบุ ญที่วั ด

วั นนี้เร าจะพ ามา ส่องเล ขเด็ ดขันน้ำม นต์ ฮาย อาภาพ ร ไปทำบุ ญที่วั ด

ฮาย อาภาพ ร ได้เผยค ลิปวิดี โอขณะไปทำบุญที่วัดแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นภาพช่ วงที่พร ะกำลังสวดมนต์และมีการห ยดน้ำ ตาเทียน

ลงไปในขันน้ำมนต์พอดี โดยสาวฮายได้เขี ยนแคปชั่นเอ าไว้ด้วยว่า ต าดีได้

ทำเอาแฟน ๆ แ ห่ตีเลขเด็ดกันยกใหญ่ แถมยังมีการใบ้ให้กับคนที่ดูยังไงก็ดูไม่ออกอีกด้วย

ภาพจาก Instagram hi_hiso

เห็นอะไรกันบ้างๆไหมค่ะ

ภาพจาก Instagram hi_hiso

ภาพจาก Instagram hi_hiso

ขอบคุณข้อมูล siamtoday