3 ร าศี ปี 2564 มีเก ณฑ์ร วยมาก

ด วงเริ่มเปลี่ยน 2564 หมอไก่ พ.พาทินี บอกกับไทยรั ฐออนไลน์ 3 ร าศีมีเกณฑ์ ร วยมาก รวยกล าง และเริ่มรวย เช็ กเลย

ร าศีที่เริ่มจะรวย รวยเบื้องต้น

คือ ร าศีมีน (14 มี.ค. – 12 เม.ย.)

ชาวร าศีมีนเป็นร าศีที่มีโอกาสรับทรั พย์ในปี 2564 หากลงทุนก็จะมีโอก าสได้กำรี้กำไรมาก

การเ งินโดยรวมดีไม่ค่อยมีปัญหาให้ปวดหัวปวดใจ

ร าศีที่รวยกล างๆ เกือบจะรวยมาก

คือ ร าศีมังกร (14 ม.ค. – 12 ก.พ.)

เป็นร าศีที่ด วงมีโอกาสรวย แต่ไม่เปรี้ยง หมายถึง รวยแบบค่อยเป็นค่อยไป รวยช้าแต่ชัวร์

ในช่วงปี 2564 เป็นช่วงที่ชาวร าศีมังกรจะสามารถหาเ งินได้มาก

โดยมีโอกาสได้ล าภก้อนใหญ่จากงานใหญ่ จากน้ำพักน้ำแรงของตัวคุณเอง

ร าศีที่รวยมาก หาที่เก็บเงิ นไม่พอ

คือ ร าศีกุมภ์ (13 ก.พ. – 13 มี.ค.)

ชาวร าศีกุมภ์เป็นร าศีที่ด วงดีมากในเรื่องของการเงิ น ในปี 2564 จะเป็นปีแห่งการรับทรั พย์เลยก็ว่าได้

ยิ่ งขยันยิ่ งทำก็ยิ่ งได้มาก มีโอกาสทางการเ งินดีๆ เข้ ามา

หากหวังเรื่องโ ชคล าภก็มีโอกาสได้ แม้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นล าภจากน้ำพักน้ำแรง

แต่ล าภจากทางอื่นก็มีโอกาสได้แบบกรุบกริบพอหอมปากหอมคออยู่

เคล็ดลับเสริ มด วงการเงิ นในปี 2564

1. การดูแลแหล่งน้ำในบ้ าน ไม่ว่าจะเ ป็นบ่อน้ำ อ่างปล า หรือสิ่งใดที่ขังน้ำไว้ อย่ าปล่อยให้เน่ าเ สีย

หรือเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงล าย เพราะจะทำให้การเงิ นเสี ย หมุนเงิ นไม่คล่อง

2. การทำความสะอาดบ้ านครั้งใหญ่ เพื่อเป็นการเอาฤก ษ์เอาชัย เหมือนเป็นการเคลียร์บ้ านเพื่อต้อนรับทรั พย์ในปี 2564

3. หาโอกาสไปไหว้พระที่เกี่ยวกับเรื่องเ งินโดยเฉพาะ เช่น หลวงพ่ออี๋วัดสัตหีบ หลวงพ่อเงิ นวัดบ างคล าน เป็นต้น

ข้อมุล thairath