แห่ส่องเลขมงคล วันพืชมงคล

วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

โดยมีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จเข้าร่วมพิธี

เมื่อช่วงเช้าเวลาประมาณ 08.30 น.

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ได้เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีแรกนาขวัญ เนื่องในวันพืชมงคล ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

ในปีนี้ได้มีการทำพิธีไถดะไปโดยรี 3 รอบ และไถแปร 3 รอบ พร้อมด้วยการจัด

พระราชพิธีพืชมงคล(พิธีสงฆ์) และพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (พิธีพราหมณ์)

ก่อนที่จะทำการเสี่ยงทายทิศทางของประเทศไทยด้วยพระโค

โดยปีนี้

พระโคกินหญ้าและเหล้า ซึ่งหมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ การคมนาคม และการค้าขายกับต่างประเทศที่จะดีขึ้น

ทั้งนี้ชาวไทยที่ร่วมชมภาพพิธีแรกนาขวัญ

ได้จับตามองเลขทะเบียนรถทรงพระที่นั่งของในหลวง

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชค ก่อนพบว่า

ในหลวงและพระราชินีทรงเสด็จเดินทางโดยรถยนต์ทะเบียน ร.ย.ล. 115

ขอบคุณที่มา สยามนิวส์